Caroline Deul

FAQ

Wat zijn de tarieven van celloles?
De tarieven kunt u opvragen per email.


Hoe lang duurt een celloles?
Een celloles duurt 45 minuten of een uur. Kortere lessen worden afgeraden en in principe niet aangeboden. Dit omdat de ervaring leert dat lessen van 45 minuten voor een veel grotere progressie zorgen op de lange termijn.


Is het mogelijk les te volgen met twee personen of in een klein groepje?
Dat is zeker mogelijk, mits er andere leerlingen van vergelijkbare leeftijd/niveau zijn die dit ook willen.


Wat is de lesfrequentie?
Voor kinderen en beginners zijn alleen wekelijkse lessen mogelijk. Verder gevorderden kunnen ook kiezen voor tweewekelijkse lessen.


Wanneer kan ik beginnen met celloles
Je kunt het hele jaar instromen, mits er plekken beschikbaar zijn natuurlijk. Wanneer je in een duo of als groepje les wilt krijgen kun je het beste starten aan het begin van een semester, dus september of januari.


Wanneer kan ik celloles opzeggen
Privélessen kun je per maand stopzetten. Het opzegtermijn van de lessen bedraagt 1 maand, mits voor de eerste van de maand wordt opgezegd. Ook voor wijzigingen in lesvorm geldt deze opzegtermijn. Duolessen of lessen in een groepje kun je per semester opzeggen, tot een maand voor het aflopen van het oude semester. Op 10-lessenkaarten is geen restitutie mogelijk.


Als ik een les mis omdat ik niet kan of ziek ben, kan ik de les dan inhalen?
Dat kan helaas niet. De docent reserveert tijd voor je en verwacht dat je dan beschikbaar bent. Als je een keer (ruim van tevoren!) weet dat je niet kunt, dan mag je wel proberen te ruilen met een andere leerling mits deze dit ook ziet zitten.


Als de docent een keer ziek is, hoe werkt het dan?
Docenten kunnen helaas ook weleens ziek worden. Als dit één of tweee keer in het schooljaar gebeurt vervalt deze les. Mocht de docent meer dan twee lessen missen in het jaar dan wordt een inhaalles ingepland (meestal aan het eind van een semester)


Zijn er verder nog voorwaarden?
De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de lessen zijn hier terug te lezen.


Zijn er ook voorspeelmomenten?
Twee tot drie keer per jaar is er mogelijkheid tot voorspelen, onder begeleiding van een pianist. Alle leerlingen mogen hieraan meedoen en worden aangemoedigd hieraan deel te nemen.


 
Website door: RV Antonisse multimediadesign